Thông báo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 18/05/2020, 11:08 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Thông báo số 3574/TTKQH-TH, ngày 25.4.2020 của Tổng thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ngày 12.5.2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang có công văn số 80/ĐĐBQH-VP, về việc thông báo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và thông báo địa chỉ tiếp nhận các ý kiến của cử tri của tỉnh… Dưới đây là thông báo nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

>>Thông báo số 3574/TTKQH-TH

.