Khối giao ước thi đua các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy triển khai công tác thi đua, khen thưởng

Thứ Sáu, 14/02/2020, 16:33 (GMT+7)

BHG - Chiều 14.2, Khối giao ước thi đua các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên trong khối.

Với khẩu hiệu thi đua năm 2020 “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ”, Khối giao ước thi đua các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy xác định mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng nhằm rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong khối; tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua, tạo lan tỏa xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện.

Các đơn vị thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua.
Các đơn vị thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, đơn vị Trưởng Khối giao ước thi đua các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy xây dựng. Đồng thời, các đơn vị thành viên trong khối đã ký kết giao ước thi đua với một số nội dung quan trọng, như: Thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm đề ra; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chuyên đề, như: “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Xây dựng Nông thôn mới”; thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức đi đôi với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa công sở trong giao tiếp và ứng xử; thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ xã khó khăn…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.