Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Thứ Tư, 12/02/2020, 15:43 (GMT+7)

BHG - Sáng 12.2, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ CPĐT của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2019, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng CPĐT đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành có nhiều chuyển biến. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đi vào nề nếp. Cả nước đến nay có 55/63 địa phương tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ 95,8%. Các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành của hầu hết các bộ, ngành đã được rà soát, cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh của hầu hết các bộ, ngành; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng kinh phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa vào khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm…

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để thực hiện mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ thông qua thiết lập và vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy cải cách hành chính gắn kết với xây dựng CPĐT, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện CPĐT; phấn đấu 100% Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo khả năng đồng bộ trạng thái hồ sơ; tích hợp các nền tảng dùng chung với Cổng dịch vụ công Quốc gia bao gồm định danh xác thực, thanh toán trực tuyến và khẩn trương hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản trên trục liên thông quốc gia, đảm bảo đầy đủ nội dung, thẩm quyền, thể thức; khẩn trương thực hiện việc số hóa các báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đảm bảo nguồn tài chính cho CPĐT; quản lý tốt, hiệu quả, chống tham nhũng, lãng phí và làm tốt việc nêu gương người đứng đầu, dám chịu trách nhiệm trong xây dựng CPĐT; xây dựng CPĐT phải gắn với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.