Thông báo Kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ Năm, 16/01/2020, 21:10 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.1.2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành Kỳ họp thứ 45. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Khối kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với cương vị là Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Khối kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên đã có những khuyết điểm vi phạm như: Không xây dựng quy chế làm việc của Ban quản lý; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng tại các xã Đức Xuân, Việt Vinh, Vô Điếm trong năm 2016, 2017, dẫn đến một số cán bộ thuộc Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng của huyện và một số cán bộ của xã Đức Xuân, Việt Vinh, Vô Điếm bị khởi tố, truy tố, xét xử, bị kỷ luật về Đảng. Khuyết điểm vi phạm của đồng chí Tuyên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Trên cơ sở đó, ngày 16.1.2020, UBKT Tỉnh ủy đã có Thông báo số 329-TB/UBKTTU về thông báo Kỳ họp lần thứ 45 của UBKT Tỉnh ủy. Qua đó, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Khối kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

                                                                                      ĐT

.