Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH"

Thứ Năm, 16/01/2020, 12:18 (GMT+7)

BHG - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 2020), sáng 16.1 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH” bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, HĐND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hà Giang
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH” là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; sánh ngang với các cường quốc năm châu như mong đợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã nhận trên 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các tham luận khoa học tập trung khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.