Hội nghị BCH Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 6

Thứ Năm, 16/01/2020, 21:09 (GMT+7)

BHG - Chiều 16.1, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa XXII (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề ra phương hướng năm 2020. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2019, Đảng ủy Khối quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 3 hội nghị báo cáo viên với 180 lượt báo cáo viên cơ sở; kiện toàn 48 cấp ủy viên cơ sở; kết nạp 135 đảng viên, công nhận 154 đảng viên chính thức; đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn; chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã chủ động lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, qua đó các chỉ tiêu chính về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đều tăng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Trung Tài đề nghị các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ, trọng tâm là tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy cơ sở; các đơn vị sản xuất kinh doanh trong Khối chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận nhằm phát triển cơ sở và tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, dân vận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn.

Tin, ảnh: YẾN VŨ

.