Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng làm việc tại tỉnh ta

Thứ Hai, 02/12/2019, 14:35 (GMT+7)

BHG - Sáng 2.12, đoàn công tác Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang nhằm kiểm tra tổng thể công tác CCHC và một số nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2019, chất lượng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên, chú trọng cắt giảm thời gian thực hiện; cơ chế một cửa, một cửa điện tử được thực hiện tốt, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trên địa bàn tỉnh trên 90.500 hồ sơ; hơn 81.000 hồ sơ phải giải quyết trong kỳ; đang giải quyết trong hạn là 6.649 hồ sơ; Số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến mức độ 3,4 là 474 hồ sơ. Chất lượng công vụ ngày càng được đổi mới, nâng cao, công tác quản lý cán bộ công chức viên chức bảo đảm chặt chẽ, bố trí cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi công vụ và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO góp phần tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu...

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác một số nội dung: Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ để cụ thể hóa Nghị quyết 18 của BCH T.Ư khóa XII và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị để đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, làm căn cứ pháp lý để địa phương tổ chức triển khai thực hiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng khắc phục khó khăn trong công tác CCHC để hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí mong muốn tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và cần làm tốt một số nội dung: Sớm khắc phục những hạn chế trong quá trình xử lý hồ sơ cũng như công tác đôn đốc, chỉ đạo của các sở, ngành; có những đánh giá và kế hoạch cụ thể đối với việc thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện phần mềm giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông. Đồng thời làm tốt công tác tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm tra CCHC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo kế hoạch được phê duyệt... Riêng với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp và trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tiếp thu những ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, đồng thời khẳng định tỉnh Hà Giang luôn quan tâm đến công tác CCHC, đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp qua đó góp phần nâng cao chất lượng, cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bảo QPPL; thường xuyên rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện những văn bản chồng chéo, chưa hợp lý để xử lý, kiến nghị xử lý nhằm hoàn thiện các chính sách phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Phi Anh

.