Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh chia tổ thảo luận trong ngày làm việc thứ 2

Thứ Tư, 04/12/2019, 18:04 (GMT+7)

BHG - Ngày 4.12, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, lần thứ 30 tiến hành chia tổ thảo luận. Tham dự ở các tổ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, hội đoàn thể không phải là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh…

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ 1.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ 1.

Hội nghị đã chia 4 tổ thảo luận tập trung vào một số nội dung: Kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; kết quả phát triển KT – XH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phân tích sâu những kết quả thực hiện 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm, nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh tại tổ 2.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phân tích sâu những kết quả thực hiện 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm, nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh tại tổ 2.

Phiên thảo luận tổ diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn, nhiều đại biểu cho rằng: Còn nhiều mặt được trong công tác lãnh đạo của BTV trong năm 2019 chưa được nêu bật; cần đánh giá lại các chỉ tiêu, số liệu phát triển KT – XH năm 2019; xem xét, rà soát lại các mục tiêu đề ra trong năm tới và tính toán việc xác định tổng mức đầu tư toàn xã hội phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 7% năm 2020; có cơ chế khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng; chỉ rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 để các đại biểu có sự phân tích, đánh giá đúng; quan tâm, nâng cao vai trò, nhận thức, tư duy trong xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản xuất hàng hóa; cần bổ sung nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh và các yếu tố khác liên quan đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2019; rà soát, đánh giá sát các dư địa phát triển để đưa ra được các số liệu tăng trưởng chính xác, thực chất trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; xem xét lại số liệu về lượt khách du lịch và tổng doanh thu từ lĩnh vực du lịch năm 2019; quan tâm nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong cải cách hành chính; cần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội khi xảy ra khủng hoảng truyền thông, quan tâm tái đàn lợn sau dịch, quan tâm xây dựng các thôn nông thôn mới…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia ý kiến tại tổ 3.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia ý kiến tại tổ 3.

 Đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu cho rằng cần bổ sung từ “dân chủ” vào khẩu hiệu Đại hội và đánh giá sâu tác động các nghị quyết, cơ chế chính sách vào cuộc sống, cách làm trong thực hiện quy tụ dân cư theo hình thức xen ghép trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc lựa chọn các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, quan điểm chỉ đạo và chủ đề đại hội trong dự thảo báo cáo chính trị cần phù hợp điều kiện thực tế, nguồn lực của địa phương; có đánh giá sâu hơn về các nguyên nhân các chỉ tiêu nghị quyết không đạt theo mục tiêu đề ra; xác đinh định hướng để xây dựng cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực thủy sản trong giai đoạn tới từ tiềm năng lòng hồ thủy điện; nghiên cứu xác định quan điểm định hướng phát triển kinh tế đồi rừng để có thêm các chính sách tác động; xác định rõ nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, kiến trúc truyền thống các dân tộc trong thu hút, phát triển du lịch; trong thu hút đầu tư cần lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thiết chế văn hóa, nhất là tại các đô thị; cần làm tốt công tác quy hoạch với các địa phương trong phát triển sản xuất; có chính sách cụ thể khuyến khích liên kết trong sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao…

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tham gia ý kiến tại tổ 4.
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tham gia ý kiến tại tổ 4.

 

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Hoàng Đình Phới phân tích từ điều kiện thực tế địa phương, đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Hoàng Đình Phới phân tích từ điều kiện thực tế địa phương, đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.