UBND tỉnh xem xét báo cáo, tờ trình của các sở, ngành

Thứ Ba, 26/11/2019, 14:46 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục Phiên họp UBND tỉnh tháng 11, sáng 26.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình của các sở, ngành. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Viết Thuần trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Viết Thuần trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Phiên họp được nghe lãnh đạo sở, ngành trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh sắp tới về: Bổ sung dự toán thu NSNN và chi NSĐP năm 2019; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi NSĐP và phương án phân bổ NSĐP năm 2020; kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020 – 2022; bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2024; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2020…

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền tham gia ý kiến vào Tờ trình dự toán phân bổ ngân sách năm 2020.
Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền tham gia ý kiến vào Tờ trình dự toán phân bổ ngân sách năm 2020.

Tham gia ý kiến tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình. Riêng tờ trình phân bổ ngân sách năm 2020, lãnh đạo một số sở, ngành đề xuất bổ sung thêm kinh phí để đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, phát sinh mới trong năm 2020. Đối với Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đại biểu đề xuất xem xét lại cho phù hợp với chỉ tiêu biên chế thực tế và kế hoạch tinh giản biên chế đã xây dựng tại các đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tham gia ý kiến tại phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tham gia ý kiến tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng cho ý kiến: Cần nghiên cứu kỹ các quy định để nội dung Tờ trình sửa đổi một số nội dung điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; nên đánh giá đúng kết quả triển khai các nghị quyết và lý do cần bãi bỏ trong tờ trình về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

hó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng việc đề xuất, bổ sung thêm kinh phí hoạt động năm 2020 các sở, ngành cần chia sẻ với điều kiện khó khăn và xem xét đến tình hình hoạt động chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tính toán bổ sung kinh phí hỗ trợ các sở, ngành tổ chức Đại hội Đảng; Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét, đánh giá kỹ từng nội dung tờ trình về việc đề xuất bãi bỏ một số nghị quyết đang thực hiện và xem xét lại báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phát triển KT – XH của tỉnh năm 2019, nhất là các số liệu cần thống nhất với Cục Thống kê tỉnh để có con số chính xác, thực tế; Văn phòng ĐBQH – HĐND - UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng tờ trình, kèm theo dự thảo nghị quyết và báo cáo giải trình của UBND tỉnh về việc xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 để trình HĐND tỉnh thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các tờ trình còn nhiều ý kiến chưa làm rõ, các đơn vị tham mưu cần tiếp thu, chỉnh sửa, báo cáo, xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh để kịp trình trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.