Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh

Thứ Ba, 19/11/2019, 19:35 (GMT+7)

BHG - Chiều 19.11, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2012 - 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trao văn bản ký kết Quy chế phối hợp
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trao văn bản ký kết Quy chế phối hợp

Trong những năm quaVăn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp xây dựng chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh. Về cơ bản các đơn vị đã tuân thủ đúng quy trình, nội dung theo quy chế, trong đó Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối chủ trì, phối hợp thực hiện. Căn cứ chương trình công tác năm và theo chức năng, nhiệm vụ, hàng năm 2 Văn phòng đã phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị, kỳ họp thường kỳ và đột xuất của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Trong giai đoạn 2012 - 2018, các Văn phòng đã phối hợp tổ chức 218 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, 105 hội nghị BTV Tỉnh ủy, 48 hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, 996 cuộc họp, làm việc của Thường trực, BTV Tỉnh ủy với các cấp, ngành; thực hiện tốt quy trình tổ chức các kỳ họp HĐND và kỳ họp bất thường. Các văn phòng đã phối hợp tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cấp ủy đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư, tỉnh bạn, đoạn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh còn có những hạn chế như: Trong phối hợp chuẩn bị các văn bản trình các phiên họp của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đôi khi còn thiếu đồng bộ, chậm tiến độ, chất lượng một số văn bản trình chưa cao; chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp giữa các Văn phòng trong việc tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cần tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH.

Lãnh đạo văn phòng cần có sự phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho các chuyên viên phụ trách từng lĩnh vực, mang tính xuyên suốt; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp thể hiện tính chuyên nghiệp, thuận lợi cho công tác hành chính, điều hành; tổng hợp những bức xúc của dư luận, doanh nghiệp, người dân để tham mưu có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp.

Ngay sau hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2012 - 2018, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong thời gian tiếp theo nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác tham mưu những năm tiếp theo.

                                                    Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.