Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Thứ Năm, 21/11/2019, 16:58 (GMT+7)

BHG - Sáng 21.11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai, quán triệt 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 được triển khai, quán triệt tại hội nghị sẽ là những thông tin quan trọng giúp các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu KT – XH của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng.

Tin, ảnh: Vương Mai

.