Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ huyện Bắc Quang thảo luận dự thảo quy chế hoạt động

Thứ Năm, 07/11/2019, 15:10 (GMT+7)

BHG - Sáng 7.11, tại phòng họp Thường trực UBND tỉnh, đoàn công tác BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Quang dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác đã tiến hành họp cho ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động và thống nhất một số nội dung. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận cuộc họp.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình theo dõi, chỉ đạo của đoàn công tác cũng như làm cơ sở để phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Quang đã thống nhất xây dựng và ban hành quy chế hoạt động. Theo đó, đoàn công tác chia thành 3 nhóm theo lĩnh vực và địa bàn: Nhóm 1 theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện chủ trương, nghị quyết, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; Nhóm 2 theo dõi chỉ đạo phát triển KT – XH, quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Quang và phát triển thị tứ của trung tâm các xã; Nhóm 3 theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo AN – QP, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đưa ra nguyên tắc hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị các nhóm hành động cần bám sát vào 5 nhiệm vụ mà BTV Tỉnh ủy giao, các thành viên chủ động đề xuất nội dung công việc với trưởng nhóm. Đoàn công tác sẽ thực hiện phương châm theo dõi, chỉ đạo toàn diện đối với Đảng bộ huyện Bắc Quang trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm gồm, củng cố bộ máy tổ chức cán bộ; phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thu ngân sách và phát triển đô thị. Qua ý kiến thảo luận của các thành viên, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị sắp xếp lại các mục, điều khoản trong quy chế hoạt động nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các nhóm và các thành viên đoàn công tác. Đồng thời, thống nhất lại nội dung theo dõi, chỉ đạo của các nhóm hành động cũng như nguyên tắc, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và chế độ thông tin, báo cáo định kỳ…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.