Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quang Minh khảo sát tại huyện Yên Minh

Thứ Bảy, 05/10/2019, 13:07 (GMT+7)

BHG - Chiều 4.10, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng các thành viên đã khảo sát thực tế Nhà tạm giữ Công an huyện; làm việc với huyện Yên Minh về kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, huyện Yên Minh; lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Thi hành án, Tòa án nhân dân huyện Yên Minh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế, lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Minh cũng đề xuất, kiến nghị như: đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhất là xây dựng nhà tạm giữ đảm bảo theo đúng quy định như: vọng gác, phòng hỏi cung, phòng thăm gặp, phòng trực cán bộ, buồng tạm giữ, tạm giam…

Trưởng Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quang Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Yên Minh
Trưởng Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quang Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Yên Minh

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Minh báo cáo kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn. Các thành viên trong Đoàn Giám sát đã tìm hiểu quy trình hoạt động của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tạm giữ, tạm giam; số người tạm giữ, tạm giam; số vụ án, tính chất phạm tội, đối tượng tạm tội; công tác phối hợp với các ngành tư pháp; công tác giáo dục, cải tạo; các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam; công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác quản lý giam, giữ; công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện chính sách pháp luật tại nhà tạm giữ; chế độ quản lý người bị tạm giữ và chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; việc tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam; công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quang Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn huyện Yên Minh. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế để các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện cần khắc phục trong thời gian tới như: nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, năng lực, trách nhiệm cho cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam và sự nhịp nhàng trong công tác phối kết hợp; tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, đặc biệt người đứng đầu nắm vững và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo luật thi hành án hình sự; làm tốt công tác bám nắm tình hình đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, cảm hóa cho các đối tượng phạm tội...

Lan Phương (HĐND tỉnh)

 

.