Thành phố Hà Giang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Thứ Tư, 23/10/2019, 19:12 (GMT+7)

BHG - Xác định Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị trọng đại, sâu rộng; là nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn Đảng bộ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; định hướng các nhiệm vụ phát triển KT – XH trong nhiệm kỳ tới, nên công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp đang được Thành ủy Hà Giang tích cực triển khai thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch.

Đường giao thông từ thôn Châng đi Cao Bành (xã Phương Thiện) đang được thi công.
Đường giao thông từ thôn Châng đi Cao Bành (xã Phương Thiện) đang được thi công.

Đảng bộ thành phố Hà Giang hiện có 54 chi, đảng bộ cơ sở, 169 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 5.000 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị Số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Giang đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt đến các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch của Thành ủy để xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình.

Theo kế hoạch, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 bắt đầu từ tháng 12.2019 và hoàn thành trước 31.3.2020; Đại hội Đảng cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2020 và hoàn thành trước 30.6.2020; Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang dự kiến hoàn thành trước ngày 31.8.2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Thành ủy khẩn trương thực hiện với các nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban: Nhân sự, văn kiện, tuyên truyền – khánh tiết, hậu cần, bảo vệ đại hội. Các tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. BTV Thành ủy sẽ thành lập 5 tổ công tác, bao gồm các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, duyệt Báo cáo chính trị, cho ý kiến về phương án nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kết quả triển khai 2 nội dung đột phá và 4 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra, làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII; tổ chức các hội nghị nghe Tiểu ban văn kiện báo cáo và cho ý kiến cụ thể về đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các chi, đảng bộ cơ sở tập trung xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ để thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội phù hợp. Tiểu ban nhân sự Đại hội tiến hành các phiên họp cho ý kiến và rà soát, bổ sung phương án quy hoạch BTV, BCH Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố; trong đó, ưu tiên quy hoạch cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Các xã, phường chủ động lựa chọn các công trình của xã, phường và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ thành phố lựa chọn Đảng bộ phường Quang Trung làm đơn vị Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi triển khai Đại hội Đảng bộ các cơ sở còn lại.

Lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ Thành ủy cho biết: Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và thực hiện các nội dung, quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở đang triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu và lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm, kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của các cấp về công tác xây dựng Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.