Vị Xuyên họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện

Thứ Năm, 29/08/2019, 17:05 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.8, Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Các thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Xuyên thảo luận tại cuộc họp.
Các thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Xuyên thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Vi Hữu Cầu, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban cùng 21 thành viên. Tiểu ban văn kiện Đại hội có nhiệm vụ tổng kết nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện. Soạn thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và tổ chức triển khai lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII...

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Vi Hữu Cầu chỉ đạo từng thành viên Tiểu ban văn kiện cần nêu cao tinh trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.        

Tin, ảnh: Thu Biên – Hà Trang

.