Triển khai Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

Thứ Sáu, 30/08/2019, 17:20 (GMT+7)

BHG - Chiều 30.8, UBND tỉnh họp triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có lãnh đạo MTTQ, Hội CCB tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận tại cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận tại cuộc họp

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo, Sở Lao động TB&XH đã triển khai việc rà soát hộ người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Qua rà soát, tổng số đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở là 4.339 hộ; trong đó hộ chính sách người có công 192 hộ; đối tượng CCB thuộc hộ nghèo là 540 hộ; đối tượng hộ nghèo huyện biên giới là 3.607 hộ. Kinh phí hỗ trợ Chương trình tính đến hết ngày 28.8.2019 được 10.540 triệu đồng. Hiện nay, đã có 7 huyện biên giới đang tập trung triển khai làm nhà cho các đối tượng; các huyện, thành phố còn lại đang triển khai rà soát.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo cần phải chính xác, hiệu quả không để xảy ra khiếu kiện. UBND tỉnh dự kiến năm 2019 sẽ phân bổ trước cho 1.000 hộ. Kinh phí hỗ trợ đến đâu phân bổ đến đó cho các địa phương triển khai. Đồng thời, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đôn đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam hỗ trợ kinh phí theo cam kết và thường xuyên báo cáo tiến độ. Sở Lao động TB&XH tham mưu việc đi kiểm tra, thẩm định triển khai Chương trình tại các huyện. Thống nhất với Sở Tài chính phương án phân bổ kinh phí. Đối với MTTQ tỉnh, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu dự thảo kế hoạch của Ban chỉ đạo để tổ chức phát động phong trào hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN

.