Họp Tổ công tác kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người

Thứ Hai, 05/08/2019, 17:17 (GMT+7)

BHG - Chiều 5.8, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Tổ công tác về kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 363, ngày 20.3.2019, của Thanh tra Chính phủ; thông qua Kế hoạch kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xác định phương án giải quyết. Nội dung thực hiện gồm: Xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; lập danh sách vụ việc; kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết; thống nhất phương án giải quyết ở cấp tỉnh; tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án giải quyết; tổ chức thực hiện và công khai kết quả, phương án giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị, hàng tháng Tổ công tác tiến hành báo cáo với UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ; cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ công tác căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành. Về phương pháp và lộ trình tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn báo cáo về Thanh tra tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền, trình tự; Tổ giúp việc phân loại cụ thể các vụ việc, sắp xếp theo trình tự. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức đối thoại, tiếp công dân, giải quyết vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Tổ chức công khai kết quả giải quyết các vụ việc; hướng đến mục tiêu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT – XH trên địa bàn…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.