Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc với xã Ngọc Long

Thứ Tư, 17/07/2019, 17:38 (GMT+7)

BHG - Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kết luận, quy định của BTV Tỉnh ủy; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Long đã tập trung lãnh đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức hướng dẫn nhân dân gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng của xã 1,809,6 ha, đạt 102,7% so với kế hoạch; tổng đàn gia súc của xã hiện có là 10.601 con, đạt 84,1% so với kế hoạch. Xã đã tổ chức thực đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sâu keo mùa thu và dịch tả lợn châu Phi; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì thực hiện đúng quy định; vệ sinh, an toàn thực phẩm được coi trọng, không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh; tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp năm học 2018 – 2019 đạt 98%; trong 6 tháng đầu năm xã đã huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng được 5 điểm trường và làng Nội trú học sinh Tiểu học…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly cùng các đại biểu tham quan trưng bày của Quân chủng Hải quân với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân”.
Buổi làm việc của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly với Đảng ủy xã Ngọc Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly ghi nhận những kết quả Đảng ủy xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và Đại hội các chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chỉ thị, kế hoạch các cấp ủy cấp trên; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo với tinh thần quyết liệt, hiệu quả và coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kết luận của các cấp ủy đến các tầng lớp nhân dân theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tế của địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019 – 2020; chú trọng, cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước.

Phạm Hải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.