Sơ kết 6 tháng đầu năm Khối giao ước thi đua các cơ quan khối Đảng tỉnh

Thứ Ba, 02/07/2019, 16:04 (GMT+7)

BHG - Chiều 2.7, Khối giao ước thi đua các cơ quan khối Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến.
Đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan thành viên trong Khối giao ước thi đua các cơ quan khối Đảng tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào, tiêu biểu như: Thi đua thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc... Đặc biệt phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được các cơ quan trong Khối thực hiện thường xuyên. Qua đó đã nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của từng cán bộ, đảng viên. Góp phần xây dựng cơ quan, chi bộ vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, việc phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến cũng luôn được quan tâm, chú trọng. Kết quả, 100% các cơ quan thành viên trong Khối đều xây dựng kế hoạch và đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Khối giao ước thi đua các cơ quan khối Đảng tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020. Chú trọng đổi mới phương pháp, tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn mới về công tác thi đua khen thưởng của các cấp đến toàn thể cán bộ công chức, lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ xã khó khăn, trong đó chú trọng công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo. Góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

                             Tin, ảnh: My Ly

.