Hội nghị toàn quốc về triển khai Luật Quy hoạch

Thứ Hai, 15/07/2019, 14:25 (GMT+7)

BHG - Sáng 15.7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành…

Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch.
Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch. ảnh: Theo Chinhphu.vn

Ngày 24.11.2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 4. Luật có hiệu lực thi hành từ 1.1.2019; các quy định của Luật Quy hoạch về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực từ ngày 1.3.2018. Ngày 5.2.2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Sau khi Luật Quy hoạch ban hành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Chính phủ đã xây dựng kế hoạch triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các bộ, ngành T.Ư đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị quyết quy định chi tiết việc triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định quy hoạch với các lĩnh vực chuyên ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết 11 của Chính phủ và tổ chức các lớp tập huấn về triển khai Luật Quy hoạch…

Toàn cảnh điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự tại điểm cầu của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai Luật Quy hoạch ở các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, nhất là việc triển khai tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 – 2030 chưa đáp ứng tiến độ; công tác triển khai thực hiện quy hoạch, bổ sung quy hoạch trong thực tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc chậm bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và cản trở việc huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển…

Thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết 11 của Chính phủ, tỉnh ta đã rà soát các quy hoạch thuộc phạm vi tỉnh quản lý xác định những nội dung đã thực hiện, đang thực hiện và những nội dung sẽ tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, quy hoạch của bộ, ngành trung ương; đồng thời thống kê danh mục các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể để bãi bỏ theo Luật Quy hoạch; chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tạm dừng, không đề xuất xây dựng các dự án quy hoạch mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh đây là luật mới, lần đầu tiên được ban hành, là công cụ pháp lý quan trọng giúp Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quản lý, xác định không gian, sản phẩm phát triển cho địa phương, vùng và quốc gia; đảm bảo sự phát triển đồng bộ, thống nhất, khắc phục việc đầu tư theo phong trào tránh khủng hoảng đầu tư thừa hoặc thiếu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, để thực hiệu hiệu quả Luật Quy hoạch các cấp, ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến luật; chủ động rà soát các quy hoạch đã có, tập trung xây dựng các quy hoạch mới. Các bộ, ngành T.Ư cần tập trung tham mưu cho Chính phủ xây dựng hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và hướng dẫn, giải quyết vướng mắc cho các địa phương, đồng thời lập các quy hoạch tổng thể, chuyên ngành; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia. Các địa phương, thực hiện rà soát và ban hành danh mục các sản phẩm hết hiệu lực quy hoạch; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ dữ liệu quy hoạch quốc gia; tập trung lập quy hoạch tỉnh, xác định các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

>>Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

.