Giao ban các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, BCĐ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

Thứ Hai, 15/07/2019, 17:59 (GMT+7)

BHG - Chiều 15.7, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, BCĐ xây dựng CSCTVM. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng của năm 2019, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, thành viên BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các quyết định, chương trình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, chính quyền; thẩm định trình BTV Tỉnh ủy các Đề án về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng giải quyết các vụ án, đơn thư, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và các tổ chức đoàn thể tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào; làm tốt công tác phản biện xã hội, định hướng dư luận.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu thảo luận tại buổi giao ban
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu thảo luận tại buổi giao ban

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy tỉnh xây dựng và tổ chức chương trình công tác, cuộc họp của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; phục vụ chu đáo, an toàn tuyệt đối các chuyến thăm, làm việc tại tỉnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư, tỉnh bạn. Trường Chính trị tỉnh duy trì và mở mới 25 lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ BCH Đảng bộ huyện…

Bên cạnh kết quả đạt được, trong xây dựng CSCTVM trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế: BCĐ xây dựng CSCTVM một số huyện, xã hoạt động thiếu chủ động, chưa phát huy được vai trò tham mưu; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH chưa đạt kế hoạch đề ra; chất lượng công tác giáo dục, hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác đạt thấp; việc thực hiện quản lý công dân đi lao động trái phép sang Trung Quốc, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống hiệu quả chưa cao; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở một số huyện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo chưa được quan tâm đúng mức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giao ban.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giao ban.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh đề nghị: BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở để hạn chế sai phạm ngay từ đầu; tổ chức rà soát lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn bỏ việc đi lao động Trung Quốc. Các ngành, thành viên BCĐ tiếp tục sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân; tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT - XH năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Nông thôn mới, vườn ươm khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu với sản phẩm đặc trưng; tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, trong đó chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm. Cùng đó các cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh căn cứ vào các nhiệm vụ, chức năng của ngành, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất…

                                                  Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC 

.