Công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương tại Hà Giang

Thứ Tư, 17/07/2019, 14:32 (GMT+7)

BHG - Sáng 17.7, tại UBND tỉnh, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII phối hợp với UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Hà Giang. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì. Dự công bố có thành viên Đoàn Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Thường trực UBND 6/11 huyện, thành phố của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định số 1319/QĐ-KTNN, ngày 16.7.2019 về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Hà Giang. Theo đó, trong thời gian 52 ngày kể từ ngày công bố Quyết định, toàn tỉnh có 33 đơn vị được kiểm toán (gồm 16 sở, ban, ngành; 6 huyện, thành phố; 9 đơn vị bệnh viện và 1 doanh nghiệp). Nội dung kiểm toán bao gồm: Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập của tỉnh; chính sách, chế độ tài chính – kế toán và chế độ đầu tư xây dựng trong việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất. Phạm vi kiểm toán liên quan đến ngân sách địa phương năm 2018; giai đoạn 2016 – 2018 đối với các bệnh viện công lập; giai đoạn 2014 – 2018 đối với chuyên đề quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất.

Để hoạt động kiểm toán đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị được kiểm toán chấp hành nghiêm quy định về kiểm toán, đảm bảo tiến độ công việc theo thời gian quy định. Mặt khác, chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm toán. Giao Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là đầu mối kết nối các đơn vị liên quan; bố trí địa điểm làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ…

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh kết luận Hội nghị
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, nhấn mạnh: Thông qua hoạt động kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Trên cơ sở đó, yêu cầu các thành viên Đoàn Kiểm toán chấp hành nghiêm quy chế, quy trình kiểm toán, tránh ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị được kiểm toán. Đồng thời, nâng cao ý thức kỷ luật, giữ gìn tác phong, đạo đức nghề nghiệp. Các đơn vị trong quá trình được kiểm toán, nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Đoàn Kiểm toán để phối hợp giải quyết.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.