Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Ba, 16/07/2019, 15:18 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ chủ động xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế của vùng, miền, địa phương. Các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân. Việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ từng bước đi vào nền nếp; công tác cải cách hành chính, dân tộc tôn giáo, thi đua khen thưởng đều được thực hiện quyết liệt.

Đối với tỉnh Hà Giang, 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác trọng tâm đề ra; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác thống kê tình hình tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 và tổ chức thi thành công nâng ngạch công chức; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; xây dựng Đề án hợp nhất các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác quản lý biên chế, giải quyết các chế độ chính sách được thực hiện theo đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ được tăng cường, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng phục vụ, nâng cao sự tin tưởng và hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức bộ máy và biên chế  tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các bộ, ngành, địa phương khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tham mưu, trình Quốc hội các dự án Luật;  đẩy mạnh  tinh giản biên chế gắn với tinh giản bộ máy; tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, kịp thời khắc phục các sai phạm;  hoàn thành kế hoạch thí điểm thi tuyển chọn cán bộ quản lý trong năm 2019; đẩy mạnh tiến độ xây dựng, thẩm định đề án sắp xếp cơ quan hành chính cấp xã, cấp huyện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đảm bảo điều kiện khi đề bạt, bổ nhiệm trong các cơ quan Nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tin, ảnh:  AN GIANG

.