Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ 9

Thứ Bảy, 13/07/2019, 14:57 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban liên quan.

Đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận phiên thẩm tra
Đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận phiên thẩm tra

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thông qua Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra của Ban về các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII. Tại Kỳ họp này, Ban Kinh tế - Ngân sách được phân công thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết về các nội dung như: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; về việc giao chi tiết 10% nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và nguồn vốn nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang; Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019 trên địa bàn tỉnh...

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Ngoài ra cũng tham gia, đóng góp làm rõ một số nội dung như: Đề nghị Ban cần chỉnh sửa, bổ sung, đánh giá sâu hơn những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm; đánh giá thêm hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; việc giải ngân các chương trình, dự án; các định mức chi chế độ tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo…

Tin, ảnh: Hoàng Huyền

.