Tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Ba, 25/06/2019, 23:55 (GMT+7)

BHG - Chiều 25.6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12.3.2003 của BCH T.Ư Đảng khóa IX về công tác dân tộc; 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23.9.1994 của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông và sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo MTTQ, các Hội đặc thù, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45 của T.Ư, tình hình KT – XH, QP – AN trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm; kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản; hệ thống điện, đường, trường, trạm cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân; số thôn, xã đặc biệt khó khăn giảm; tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước sạch được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016 – 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 3,2 triệu đồng, đến năm 2018 đạt 26,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 31,17%. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Toàn tỉnh có 115 “hồ treo”, cấp nước cho trên 50 nghìn người; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã… Đa số các hộ người Mông trên địa bàn tỉnh sống hòa nhập với cộng đồng dân tộc khác, tích cực xóa đói, giảm nghèo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng và phát triển KT – XH ở địa phương. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tiến hành sâu rộng; phương thức lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp đổi mới theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội cho đồng chí Ly Mí Lử.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội cho đồng chí Ly Mí Lử.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể các nội dung theo Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 của T.Ư; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc; coi việc thực hiện các chính sách dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh về phát triển KT – XH trong vùng đồng bào dân tộc; chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là cấp xã, thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phát huy vai trò Hội nghệ nhân dân gian, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc. Triển khai Nghị quyết số 25, ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114, ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; Kết luận số 120, ngày 7.1.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; MTTQ các cấp thực hiện tốt Quyết định 217 và 218 ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị; phối hợp giải quyết kịp thời bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ…

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chia tay đồng chí Ly Mí Lử nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chia tay đồng chí Ly Mí Lử nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Tại Hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã công bố Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII kể từ ngày 1.6.2019.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Ly Mí Lử.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Ly Mí Lử.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.