Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 14/06/2019, 14:48 (GMT+7)

BHG - Sáng 14.6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh có buổi giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và kết quả thu gom, xử lý chất thải khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thường trực UBND một số huyện, thành phố của tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận buổi giám sát UBND tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi giám sát

Thông qua hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác BVMT được nâng lên. Công tác BVMT được lồng ghép vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh. Chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh được duy trì tốt. Hiện toàn tỉnh có 97 dự án khoáng sản được cấp phép khai thác; 8 dự án chế biến sâu khoáng sản; 100% dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 83/97 dự án có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt. Bên cạnh đó, 95% chất thải rắn ở đô thị được thu gom; tại khu vực nông thôn, tỷ lệ này đạt 27,4%... Tuy nhiên, trong khai thác, chế biến khoáng sản, một số dự án khai thác chưa tuân thủ các biện pháp BVMT, chưa xử lý chất thải đạt quy chuẩn, chất thải phát sinh ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân; còn 14/97 dự án khoáng sản không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm rõ thêm những nội dung mà Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh quan tâm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm rõ thêm những nội dung mà đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT trong khai thác, chế biến khoáng sản; thu gom, xử lý rác thải khu vực đô thị, nông thôn. Đồng thời, Thường trực UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến chương trình giám sát mà đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, yêu cầu: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho tổ chức, cá nhân đối với công tác BVMT. Rà soát tất cả các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và kết luận thanh tra của UBND tỉnh đối với các điểm mỏ khai thác khoáng sản để kịp thời có biện pháp xử lý vi phạm hoặc kiên quyết dừng hoạt động các điểm mỏ không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Cùng với đó, quan tâm đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản; đền bù, giải phóng mặt bằng cho hộ dân sống trong các khu công nghiệp chịu ô nhiễm khói bụi, hóa chất; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt, chất thải y tế khu vực đô thị và nông thôn…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.