Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thứ Năm, 27/06/2019, 15:12 (GMT+7)

BHG - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn vừa có Công văn 1956/UBND - CNPC gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý của ngành, lĩnh vực, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sơ hở của chính sách, pháp luật… sách nhiễu, gây phiền hà, thậm chí tiêu cực, tham nhũng khi thực hiện hoạt động công vụ gây bức xúc cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các biện pháp: Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24.10.2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố tăng cường lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng thi hành pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước trong thực thi công vụ; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật…

LÊ LÂM

.