Sở VH-TT&DL quán triệt các nghị quyết của Đảng và đối thoại với cán bộ, đảng viên

Thứ Sáu, 28/06/2019, 14:38 (GMT+7)

BHG - Sáng 28.6, Đảng ủy Sở VH-TT&DL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng và đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 6 tháng đầu năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL; lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở VH-TT&DL .

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25.2.2019 của BCH T.Ư Đảng về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 8.3.2019 của Tỉnh ủy về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh”.  Đồng thời, Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL đã đối thoại, lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

Các ý kiến đối thoại, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Sở VH-TT&DL quan tâm cấp kinh phí để các tổ chức đoàn thể xã hội của Trung tâm chiếu bóng hoạt động hiệu quả; cho chủ trương tự chủ một phần kinh phí đối với Trung tâm Xúc tiến Du lịch để nâng cao năng lực công tác của cán bộ; có biện pháp tránh thiệt thòi đối với những cán bộ chưa được nâng ngạch; quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến các di tích trên địa bàn tỉnh; tham gia tích cực vào các hoạt động và ưu tiên kinh phí cho Hội Di sản nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; tăng cường phát triển phong trào thể dục, thể thao môn thể hình và Yoga; đôn đốc các xã xây dựng Nông thôn mới tổ chức các hoạt động tại nhà văn hoá một cách hiệu quả…

Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL đã tiếp thu, giải trình các ý kiến và sẽ đề xuất cơ quan chuyên môn có giải pháp hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.