Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Thứ Năm, 13/06/2019, 15:43 (GMT+7)

BHG - Sáng 13.6, HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có thường trực các huyện, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên kết luận hội nghị.

Thời gian qua, công tác triển khai thi hành Hiến pháp đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã nghiêm túc triển khai thi hành Hiến pháp một cách bài bản, toàn diện, bám sát kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ. Việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong 5 năm, các cấp của tỉnh đã tổ chức trên 60 hội nghị phổ biến, quán triệt Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp cho hơn 13 nghìn lượt đại biểu. Triển khai kịp thời, nghiêm túc công tác rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cần bãi bỏ, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định Hiến pháp. Toàn tỉnh đã rà soát được 475 văn bản, số văn bản hết hiệu lực toàn bộ là 186 văn bản, ban hành mới 258 VBQPPL mới phù hợp với Hiến pháp năm 2013...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề: Vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo ở địa phương theo Hiến pháp năm 2013; Công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng triển khai thi hành Hiến pháp ở các huyện, thành phố... Đồng thời, đánh giá những khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp và các VBQPPL tại cơ sở.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai; các biện pháp tuyên truyền phổ biến mặc dù có sự đa dạng, phong phú nhưng chủ yếu vẫn dựa vào hình thức tuyên truyền truyền thống. Việc rà soát văn bản vẫn chưa kịp thời…

Để tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung của Hiến pháp để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Hiến pháp; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát toàn diện, đồng bộ các VBQPPL đã ban hành của địa phương để phát hiện những quy định không còn phù hợp đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy để bảo đảm thực thi Hiến pháp có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cải cách Tư pháp theo lộ trình và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ để thực hiện Hiến pháp một cách hiệu quả, đúng quy định...

Tin, ảnh: Văn Long

.