Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 27/06/2019, 15:53 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.6, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, phát triển KT – XH, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng vị trí công tác gây sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp, gây bức xúc trong dư luận.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, ngày 22.4.2019, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 10/CT-TTg, yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khẩn trương thực hiện các biện pháp: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp cụ thể, đồng bộ trong thực hiện Chỉ thị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ, công chức viên chức trong hoạt động công vụ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các địa phương công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử từ cấp T.Ư đến địa phương.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh và UBKT - Thanh tra tỉnh tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; quá trình xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước phải đúng thời gian quy định; trong quá trình thực hiện phải có sự giám sát bằng công nghệ hiện đại. Các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: AN GIANG

.