Phát huy vai trò cấp ủy trong lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ Ba, 11/06/2019, 08:37 (GMT+7)

BHG - Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, của tỉnh, truyền thống ấy lại được hun đúc và nhân lên. Nhân dịp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị tỉnh về vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phóng viên (PV): Kính thưa đồng chí, việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa như thế nào và trong thời gian qua, cấp ủy Đảng của tỉnh đã thực hiện điều đó ra sao?

Đồng chí (Đ/c) Thào Hồng Sơn: Tỉnh ta có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc, vùng miền có phong tục tập quán, nét văn hóa riêng. Vì vậy, việc làm sao để khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc để ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế có ý nghĩa sống còn và luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh đặc biệt quan tâm, chăm lo. Điều đó được thể hiện qua việc, cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, quyết liệt lãnh đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH; MTTQ các cấp trong mỗi giai đoạn phát triển luôn bám sát nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, hàng năm cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự giác của nhân dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; qua đó, tạo sức lôi cuốn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày vì người nghèo”; “Ngày thứ 7 hướng về Nông thôn mới”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Tám lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; vận động người dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước…

PV: Thưa đồng chí, trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thời gian qua đã mang lại những kết quả gì nổi bật?

Đ/c Thào Hồng Sơn: Điều đầu tiên phải kể đến là tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng, cấp ủy, chính quyền tỉnh được củng cố vững chắc, một lòng nghe và đi theo Đảng. Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân đã nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng nhiệt tình của người dân và đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Trong 3 năm, từ 2016 - 2018, dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 570.890 ngày công lao động, làm được 2.310,5 km đường bê tông nông thôn; nhân dân đã hiến được 515.921 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi tập thể. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân có những bước tiến mới tích cực, đã xây dựng và nhân rộng thành công hàng nghìn mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “5 không, 3 sạch”, “Thôn xóm bình yên, phát triển toàn diện”; “Tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn”...; ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu.

Một kết quả khác nữa là, hàng năm tất cả các khu dân cư đã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ngay trong buổi lễ, các khu dân cư đã phát động phong trào thi đua, đồng thời trao Giấy chứng nhận Gia đình Văn hóa và biểu dương khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu gắn với các hoạt động thiết thực giúp đỡ những hộ nghèo, người có công với cách mạng, người neo đơn...

PV: Để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày một vững chắc thì nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đ/c Thào Hồng Sơn: Trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là thời điểm ý Đảng, lòng dân được hòa quyện, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, đoàn kết dân tộc phải được phát huy cao nhất. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc  đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền tỉnh. Cùng đó là kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh gắn với tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động với mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây cũng chính là những bài học hay, kinh nghiệm quý mà Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục hướng tới. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!                                               

HOÀNG NGỌC (Thực hiện)

.