Huyện ủy Mèo Vạc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

Thứ Ba, 18/06/2019, 15:43 (GMT+7)

BHG - Sáng 18.6, Huyện ủy Mèo Vạc đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức Trực tuyến đến 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị
 

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh và các đồng chí báo cáo viên đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khoá XII. Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15.1.2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực nền kinh tế. Các chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kế hoạch 296-KH/HU của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thông tin chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành tựu và bài học kinh nghiệm”…

Quán triệt và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Do vậy, ngay sau hội nghị này, Đảng bộ trực thuộc cần khẩn trương tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình; đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc việc học tập, quán triệt ở cơ sở, làm cho các chi uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của từng chỉ thị, nghị quyết nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương trên.

Tin, ảnh: Minh Đức

.