Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc tại Yên Minh

Thứ Sáu, 21/06/2019, 16:02 (GMT+7)

BHG - Ngày 20.6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia tại huyện Yên Minh. Đi cùng Đoàn có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh… Về phía huyện có Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban liên quan…

Đoàn công tác của UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Minh kiểm tra cơ sở vật chất điểm thi THPT Quốc gia tại huyện Yên Minh
Đoàn công tác của UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Minh kiểm tra cơ sở vật chất điểm thi THPT Quốc gia tại huyện Yên Minh

6 tháng đầu năm 2019, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, trong tổng số 15 chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao huyện Yên Minh đã có 2 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100 %; 2 chỉ tiêu đạt dưới 30 %; còn lại 9 chỉ tiêu (cuối năm đánh giá) dự kiến đạt 100 % kế hoạch giao. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 15.800 ha, tăng hơn 90 ha so với cùng kỳ năm trước, sản lượng lương thực ước đạt gần 30.394 tấn. Công tác phòng chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh; chăn nuôi tăng trưởng ổn định, toàn huyện có trên 95 nghìn con gia súc và trên 335 nghìn con gia cầm. Thu ngân sách trên địa bàn được đẩy mạnh, với tổng số 31,56 tỷ đồng, đạt 53 % kế hoạch. VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia được tăng cường từ việc ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản cho các thí sinh dự thi đến việc bố trí địa điểm thi, cơ sở vật chất, tuyên truyền, khánh tiết… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần thúc đẩy KT – XH phát triển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận tại buổi làm việc với huyện Yên Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận tại buổi làm việc với huyện Yên Minh

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh trước hết tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và sâu keo mùa thu hại cây ngô; chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra an toàn, đúng quy chế, quy định hiện hành và đạt kết quả cao. Rà soát các chỉ tiêu phát triển KT - XH theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, để tập trung các giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Chỉ đạo đánh giá hiệu quả đối với việc thực hiện một số chương trình, như: Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện các chương trình khác. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các nguồn vốn đã phân bổ, không để xảy ra tình trạng phải chuyển nguồn sang năm sau. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt và có giải pháp triệt để với vấn đề thu gom, xử lý rác thải. Quan tâm phát triển các loại hình du lịch và chương trình mỗi xã một sản phẩm…

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia tại các điểm thi trường THPT Yên Minh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS - THPT Yên Minh.

Hoàng Thơm (Văn phòng Huyện ủy Yên Minh)

.