Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 12/06/2019, 14:55 (GMT+7)

BHG - Sáng 12.6, Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) tiếp tục phiên làm việc thứ hai. Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; cùng 250 đại biểu chính thức.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng quà chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng Đại hội.

Đại hội thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo kết quả hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; kết quả phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – đổi mới – hợp tác – phát triển bền vững”.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – đổi mới – hợp tác – phát triển bền vững”.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn có bài phát biểu thảo luận về công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh trong xây dựng chính quyền, trong đó nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi vào thực chất; các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều hành của UBND tỉnh, đặc biệt trong công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo ra môi trường làm việc dân chủ, khách quan, khoa học, tận tụy, trách nhiệm và liêm chính.

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV ra mắt Đại hội.
Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV ra mắt Đại hội.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận về nội dung: Nâng cao chất lượng giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển KT - XH, củng cố QP - AN gắn với xây dựng thế trận phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ IX ra mắt Đại hội.
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ IX ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, các thành viên Ủy ban MTTQ các cấp cần thực hiện một số nhiệm vụ: Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển KT – XH, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác chăm lo cho người nghèo; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống; tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. MTTQ các cấp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên; các cấp ủy đảng trong tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Mỗi đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao cho.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 – 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 – 2019.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 – 2019.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV Vàng Seo Cón tặng quà lưu niệm cho các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) thôi tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024).
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV Vàng Seo Cón tặng quà lưu niệm cho các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) thôi tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

 

 Các đồng chí lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trò chuyện, trao đổi với đại biểu tại Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trò chuyện, trao đổi với đại biểu tại Đại hội.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

.