Triển khai quyết định, kế hoạch giám sát của BTV Tỉnh ủy tại huyện Quản Bạ

Thứ Ba, 14/05/2019, 15:30 (GMT+7)

BHG - Ngày 13.5, Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1870-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát đối với BTV Huyện ủy Quản Bạ và 2 đồng chí cấp ủy viên là cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh kết luận buổi làm việc.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh kết luận buổi làm việc.

Với nội dung giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 7.5.2015 và Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24.10.2018 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã nghe BTV Huyện ủy Quản Bạ và cấp ủy viên được giám sát báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị. Mốc giám sát từ ngày 31.5.2015 đến ngày 31.5.2019.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Minh yêu cầu BTV Huyện ủy Quản Bạ và cấp ủy viên được giám sát tiếp thu các ý kiến, tham gia hoàn thiện báo cáo, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng được giám sát trực tiếp chuẩn bị báo cáo, tài liệu và mời thành phần đến làm việc đông đủ, nghiêm túc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thế Vinh (UBKT – Thanh tra tỉnh)

.