Đoàn ĐBQH Hà Giang tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật Kiểm toán và Luật Thư viện

Thứ Sáu, 24/05/2019, 23:09 (GMT+7)

Chiều 23.5, Đoàn ĐBQH Hà Giang tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Kiểm toán và Luật Thư viện. Tại buổi thảo luận, đa số các ý kiến đều tán thành việc sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước nhằm khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và sắp xếp, kiện toàn bộ máy kiểm toán Nhà nước. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào một số nội dung như: Quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính…

Đối với Luật Thư viện, đại biểu Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tham gia ý kiến về một số nội dung của dự án Luật Thư viện như sau: Ngoài những nội dung mà Ủy ban Giáo dục, thanh niên, thiếu niên & nhi đồng đã báo cáo, đại biểu còn băn khoăn một số nội dung được quy định tại Điều 2 về giải thích từ ngữ đối với các nội dung: Vốn tài liệu; tiếp cận và khai thác thông tin của người sử dụng, đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần giải thích rõ ràng, cụ thể, để mọi người dân khi tiếp cận với Luật này thì được hiểu một cách dễ dàng hơn.

ĐỒng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham gia ý kiến về một số nội dung của dự án Luật Thư viện .
ĐỒng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham gia ý kiến về một số nội dung của dự án Luật Thư viện .

Cũng tại khoản 3 Điều 2, rất mong Ban soạn thảo rà soát lại các hoạt động của thư viện đưa vào khái niệm này để phù hợp với Chương III của dự thảo Luật; Điều 17 đề nghị giải thích cụ thể "thế nào là tạo và cung cấp tài liệu" và rà soát lại để thống nhất với phần giải thích từ ngữ; về tiện ích thư viện (khoản 6 Điều 2), đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại khoản này và có giải thích cụ thể về nội dung quy định:....cụm từ người làm thư viện trong thu thập, xử lý....; tại khoản 7 Điều 2 về dịch vụ thư viện, cần giải thích rõ "dịch vụ ngoài thư viện" là gì? đồng thời nên gói gọn cụm từ "và thông qua không gian mạng" thay bằng cụm từ "trên không gian mạng", cho dễ hiểu hơn; bổ sung thêm hành vi cấm, cụ thể: Cấm hành vi hoạt động thư viện khi chưa được công nhận, như vậy sẽ kiểm soát được những nội dung ở trong thư viện; về tiêu chuẩn quốc tế, đại biểu còn băn khoăn, vì tại một số điều luật lại ghi là theo tiêu chuẩn quốc tế (Điều 15, khoản 1 Điểm a; Điều 16, 17) có quy định là theo tiêu chuẩn nghiệp vụ quốc tế, vậy tiêu chuẩn quốc tế này do đơn vị nào đưa ra và Việt Nam có tham gia tiêu chuẩn này không, vì vậy đại biểu đề nghị cần rà soát quy định rõ ràng về tiêu chuẩn quốc tế; về quyền và nghĩa vụ của một số đối tượng đặc thù, đề nghị gộp các đối tượng là người khiếm thị và khiếm thính vào một khoản, đồng thời cân nhắc không nên phân biệt đối tượng thụ hưởng là người dân tộc, mà cần quy định chung cho tất cả các đối tượng đều được sử dụng khai thác...; đối với khái niệm thư viện và người làm thư viện, cần cụ thể nếu được đưa vào giải thích và thống nhất về khái niệm; Điều 23, 24 đề nghị sẽ phân loại các loại thư viện theo lĩnh vực, cùng với đó trong từng mục của các loại thư viện sẽ quy định cụ thể (VD như cơ quan thành lập, nơi nhận thông báo khi thành lập, cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng thư viện đó, nghĩa vụ của những người điều hành hoạt động của thư viện đó) mà trong luật ghi là người làm thư viện sẽ phù hợp hơn; Điều 10 cần phải quy định rõ vì mục đích kinh doanh hay phi lợi nhuận, rà soát và nghiên cứu lại về thẩm quyền công nhận, cũng như thủ tục công nhận thành lập thư viện công lập; đề nghị cần tập trung đầu tư đối với thư viện đại học và thư viện chuyên ngành, để mọi người dân có thể được khai thác, nâng cao kiến thức.

Theo: hagiang.gov.vn

.