Đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Thứ Hai, 13/05/2019, 17:15 (GMT+7)

BHG - Chiều 13.5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (30a và 135) giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, góp phần thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho phát triển KT – XH địa phương theo hướng bền vững; đảm bảo cải cách thủ tục hành chính trong phân cấp quản lý gắn với đổi mới hình thức hỗ trợ. Thông qua Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đời sống các hộ nghèo ngày càng được nâng cao, tiếp cận đầy đủ hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước thoát nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến hết năm 2018, toàn tỉnh giảm 18.230 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 31,17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 19,09 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; 100% số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; tỷ lệ trẻ từ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%; có 207/626 trường đạt chuẩn Quốc gia; 1.128 hộ/3.600 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở; 91% dân số thành thị được sử dụng nước sạch; 81,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm theo cách tiếp cận đa chiều để tập trung nguồn lực thực hiện, nhằm nâng cao thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất các dịch vụ cơ bản thiếu hụt của hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo thoát nghèo bền vững; đổi mới công tác truyền thông về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, làm thay đổi nhận thức của người nghèo; căn cứ các nguồn kinh phí thuộc Chương trình MTQG năm 2019 và trên cơ sở đề án được phê duyệt, các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh, tiến hành rà soát, điều chỉnh các hạng mục; rà soát danh mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không đảm bảo mục tiêu, đối tượng để trình UBND tỉnh điều chỉnh mức vốn còn lại của Chương trình MTQG đến hết năm 2020; chấn chỉnh việc phê duyệt dự án thực hiện chương trình MTQG bằng vốn ngân sách Nhà nước và phải ghi rõ nguồn vốn lồng ghép trong quá trình triển khai…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.