Công điện về thực hiện giải pháp cấp bách chống dịch tả lợn châu Phi

Thứ Hai, 27/05/2019, 17:14 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.5, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện hoả tốc số 1597/CĐ-CTUBND, về thực hiện giải pháp cấp bách chống dịch tả lợn châu Phi.

 

 

 

Theo Công điện, thời gian vừa qua một số huyện đã công bố dịch tả lợn châu Phi, nhưng thực tế tình trạng vận chuyển lợn qua địa bàn vùng có dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn ra. Đồng thời theo Thông báo 30/TB-SNN-CNTY ngày 25.5 của Sở NN&PTNT cho thấy: Mặc dù lợn đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (có kèm theo kết quả xét nghiệm vi rút dịch tả lợn châu Phi trước đó) nhưng vẫn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh cần triển khai cấp bách để chống và phòng dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn theo đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng “Phòng, chống dịch như chống giặc”. Đối với các huyện, thành phố có phát sinh các ổ dịch phải tổ chức công bố dịch ngay khi đủ điều kiện theo quy định tại Điều 26, Luật Thú y; yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã có dịch tả lợn châu Phi chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý vận chuyển, giết mổ lợn tại vùng có dịch theo quy định tại Điều 27, Luật Thú y và các quy định có liên qua khác; trường hợp để xảy ra vận chuyển, giết mổ lợn trong vùng có dịch và để lọt việc vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn qua địa bàn huyện nào, xã nào và chốt nào làm phát sinh dịch bệnh lây lan thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

.