123
Phát huy vai trò báo chí trong phát triển KT – XH - Báo Hà Giang điện tử

Phát huy vai trò báo chí trong phát triển KT – XH

Thứ Sáu, 12/04/2019, 09:59 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Báo Hà Giang đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT - XH chung của tỉnh. Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Báo Hà Giang ra số đầu tiên, phóng viên có cuộc phỏng vấn đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vai trò, vị trí của Báo Hà Giang hiện nay.  

Phóng viên (P/v): Xin đồng chí đánh giá về vai trò, vị trí của Báo Hà Giang trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần phát triển KT – XH chung của tỉnh?

Đồng chí (Đ/c) Sèn Chỉn Ly: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng; thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, vừa là diễn đàn của nhân dân; “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin tới độc giả, ấn phẩm báo in Hà Giang đã tăng từ 3 kỳ/tuần (năm 2012) lên 5 kỳ/tuần, với lượng phát hành trên 9 nghìn bản/kỳ; Báo Hà Giang điện tử sau hơn 10 năm hoạt động đã được nâng cấp giao diện với sự sắp xếp thứ tự các chuyên mục hợp lý, dễ tìm, dễ đọc. Đặc biệt, đầu năm 2018, Báo Hà Giang điện tử đã thử nghiệm và xây dựng giao diện riêng cho các thiết bị di động thông minh để thuận tiện cho độc giả cập nhật, theo dõi thông tin. Ấn phẩm báo Hà Giang cực Bắc ngày càng đổi mới, hình thức trình bày đẹp, hấp dẫn.

Phóng viên Báo Hà Giang tác nghiệp tại xã Pải Lũng (Mèo Vạc)
Phóng viên Báo Hà Giang tác nghiệp tại xã Pải Lũng (Mèo Vạc)

Thông qua các chuyên trang, chuyên mục, như: Đảng trong cuộc sống hôm nay; Chính sách với cuộc sống; Ý kiến cử tri; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Khởi nghiệp; Tái cơ cấu kinh tế… với nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, góp phần đưa chính sách của Đảng vào cuộc sống; phản ánh đầy đủ, sâu rộng, chân thực đời sống của người dân; biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào định hướng dư luận xã hội; nhân rộng những cách làm hay. Đội ngũ những người làm Báo Hà Giang không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hoá.

Với những kết quả đạt được trong 55 năm qua, có thể khẳng định, Báo Hà Giang trở thành tài liệu sinh hoạt quan trọng của mỗi chi, đảng bộ ở cơ sở; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, QP – AN của địa phương.

P/v: Hoạt động ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, theo đồng chí, Báo Hà Giang cần làm gì để vừa giữ được bản sắc riêng của mình, vừa bắt nhịp được với xu thế của thời đại công nghệ 4.0 hiện nay?

Đ/c Sèn Chỉn Ly: Trong xu thế hội nhập hiện nay, báo chí tỉnh nhà không đứng ngoài cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sự phát triển công nghệ truyền thông mới, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội vừa tạo ra thách thức, vừa tạo cơ hội cho những người làm báo phát triển.

Để bắt nhịp được với xu thế của thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, Báo Hà Giang cần: Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình… của BTV Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả; tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, nhạy; phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan thực tiễn cuộc sống của nhân dân; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời tuyên truyền phản bác những thông tin không đúng sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, đáp ứng nhu cầu làm báo đa phương tiện.

Tuy nhiên, hoạt động ở địa bàn một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với phần lớn độc giả trong tỉnh là đồng bào dân tộc thiểu số, Báo Hà Giang vẫn phải giữ được nét riêng, như: Cách viết ngắn gọn, dễ hiểu; sử dụng ngôn ngữ gần gũi với cuộc sống của đồng bào để chuyển tải thông tin. Đặc biệt quan tâm, phản ánh về bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.

P/v: Đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cần phải rèn luyện như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đ/c Sèn Chỉn Ly: Để làm tròn sứ mệnh của người cầm bút, trước hết, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, góp phần đưa chính sách của Đảng vào cuộc sống. Tích cực bám sát cơ sở, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chân thực cuộc sống của nhân dân; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền trong thời đại công nghệ 4.0; đặc biệt các nhà báo phải vừa có tâm, vừa có tài; nêu cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, hoạt động đúng theo Luật Báo chí và thực hiện nghiêm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

P/v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

BIỆN LUÂN (Thực hiện)

.