Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Thứ Bảy, 05/01/2019, 15:16 (GMT+7)

BHG - Ngày 5.1, tại Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị; cơ quan khối tuyên truyền – khoa giáo; Thường trực các Huyện, Thành ủy và các báo cáo viên của tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 77 văn bản lãnh, chỉ đạo công tác tuyên giáo của tỉnh. Tổ chức thành công 15 hội nghị học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và đề án của Trung ương, của tỉnh. Ban hành 344 văn bản chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ tuyên giáo đối với ngành. Đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo Việt Nam giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, 11/11 huyện, thành phố đã thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời giữ chức Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển KT-XH, sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh việc sưu tầm, biên soạn và phát hành các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị… tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu, theo dõi, định hướng các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các lễ hội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn, đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Tập trung thông tin, tuyên truyền về những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Những cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đồng thời, tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt kịp thời những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội. Kịp thời đề xuất với cấp ủy xử lý các vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Chỉ đạo, định hướng triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2013 - 2017.                         

Tin, ảnh: Lê Hải

.