Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, khóa XXII

Thứ Hai, 14/01/2019, 14:45 (GMT+7)

BHG - Ngày 14.1, Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXII tổ chức hội nghị  lần thứ 2 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội vụ - Tổ chức tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng banTổ chức - Nội vụ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2018, sau khi sáp nhập, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh có 97 tổ chức Đảng trực thuộc với trên 4.300 đảng viên. Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết cho trên 4.370 đảng viên và 4.000 lượt quần chúng tham gia nghiên cứu học tập. Kiện toàn 63 cấp ủy viên cơ sở, kết nạp được 113 đảng viên, công nhận 122 đảng viên chính thức, giới thiệu sinh hoạt đảng cho 192 lượt đảng viên. Mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 455 cấp ủy viên, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tiến hành kiểm tra 27 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; giám sát 15 tổ chức đảng, 39 đảng viên… Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, qua đó các chỉ tiêu chính về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đều tăng…

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh và Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cần rà soát các quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy với vai trò quản lý Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Xây dựng chương trình Kiểm tra giám sát năm 2019 sát với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; kiểm tra giám sát phải gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chủ trương đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phải theo hướng thiết thực, tránh hình thức. Đồng thời, tích cực tham mưu tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; bám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường giám sát việc “Nói đi đôi với làm”, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Lê Hải

.