123
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 21, khóa XVII - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 21, khóa XVII

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:06 (GMT+7)

BHG - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Minh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21, khóa XVII, để tiến hành kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện và lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy huyện năm 2018 chỉ rõ: Trong năm 2018, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp ủy cấp trên; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH, QP-AN được củng cố; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng; những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước nghiêm túc được khắc phục triệt để. Với những kết quả đã đạt được, BCH Đảng bộ huyện đề nghị cấp ủy cấp trên công nhận Đảng bộ huyện Yên Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Ngay sau kiểm điểm tập thể cấp ủy huyện, BCH Đảng bộ huyện đã chia  tổ tiến hành kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ và bỏ phiếu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2018.

Tài Biên (Yên Minh)

.