123
Đồng Văn: Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 18 của BTV Tỉnh ủy - Báo Hà Giang điện tử

Đồng Văn: Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 18 của BTV Tỉnh ủy

Thứ Năm, 10/01/2019, 17:20 (GMT+7)

BHG - Chiều 9.1, Huyện ủy Đồng Văn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 18 – ĐA/TU, ngày 12.9.2017 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng của cấp cơ sở, giai đoạn 2017 – 2020”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và lãnh đạo UBKT các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện Đề án 18 của BTV Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm BTV Huyện ủy Đồng Văn đã tập trung chỉ đạo, các chi, Đảng bộ trực thuộc bám sát mục tiêu cụ thể của Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là KTGS tổ chức Đảng cấp dưới, Đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện giám sát theo chuyên đề. Trong đó 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS đảm bảo mục tiêu của Đề án; trong năm đã tiến hành kiểm tra theo điều 30 được 54 lần đối với 99 tổ chức Đảng và 42 đảng viên, theo Điều 32 kiểm tra được 56 cuộc, đối với 76 tổ chức Đảng và 196 đảng viên, giám sát được 35 cuộc, đối với 52 tổ chức Đảng và 24 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm đạo đức, lối sống. Thực hiện thí điểm chi, Đảng bộ mẫu theo Đề án 18 gồm 5 chi bộ và 2 Đảng ủy, trong đó bám sát các mục tiêu cụ thể, thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đúng theo chỉ đạo.

Để thực hiện tốt công tác KTGS trong thời gian tới, Huyện ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện toàn diện Đề án 18 của Tỉnh ủy đến các tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò trong công tác KTGS, nhất là cấp cơ sở; đối các chi, Đảng bộ phải tự KTGS ngay từ chính những người đứng đầu cho đến từng cá nhân, tự kiểm tra, tự chấn chỉnh nội bộ; người đứng đầu cấp ủy phải chủ động, phát hiện, kiểm tra các vấn đề; đưa ra bàn bạc cụ thể để có định hướng KTGS; các cuộc KTGS cần cụ thể, rõ ràng tránh chồng chéo; tăng cường KTGS cấp ủy, tránh nể nang, lựa chọn cán bộ gắn với tập huấn đào tạo, đặc biệt cán bộ kiểm tra cần tự học, tự nghiên cứu; phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời để nhân rộng những gương điển hình trong công tác KTGS trong toàn Đảng bộ. 

    Thiện Ngay (Đồng Văn)

.