123
Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại huyện Quang Bình - Báo Hà Giang điện tử

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại huyện Quang Bình

Thứ Hai, 14/01/2019, 16:22 (GMT+7)

BHG - Ngày 14.1, Đoàn công tác do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát đối với BTV Huyện ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình.

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy: Trong 3 năm qua, BTV Huyện ủy Quang Bình đã ban hành 25 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII trong toàn Đảng bộ huyện, có trên 95% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sau học tập, cán bộ, đảng viên đều có bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; tiến hành kiểm tra 121 cuộc đối với 212 tổ chức Đảng và 39 đảng viên; giám sát 43 cuộc đối với 79 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 54 đảng viên… qua đó đã góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. BTV Huyện ủy chỉ đạo tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tiến hành sắp xếp, bố trí với năng lực, sở trường công tác, kết quả bổ nhiệm được 12 trường hợp, luân chuyển, điều động 19 trường hợp; phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tinh giản biên chế 33 trường hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, tổ chức cho 486 lượt cán bộ tham gia các lớp lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 34 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho 1.125 người… Công tác tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, qua đó rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với mức độ đánh giá quyết liệt: Trong năm 2018 có 25/39 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được đánh giá ở mức độ có quyết liệt, thường xuyên và hiệu quả; có 10/39 đồng chí được đánh giá ở mức độ quyết liệt nhưng không thường xuyên; có 4/39 đồng chí được đánh giá ở mức độ không quyết liệt…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, BTV Huyện ủy và cá nhân đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cũng nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII có nơi còn thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết chưa được thường xuyên, tình trạng đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống, cố ý làm trái quy định của Nhà nước vẫn còn xảy ra; công tác tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên còn chưa cao…

Tin, ảnh: Hoàng Quân

.