123
BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:05 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.1, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện năm 2018. Đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã tập trung kiểm điểm theo định hướng của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Hội nghị đã tiến hành chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV và từng đồng chí Ủy viên BCH Huyện ủy. Với tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn, tập thể và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; chất lượng Đảng bộ huyện và lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh đã biểu dương tinh thần đánh giá tự phê bình và phê bình của tập thể cũng như từng đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện. Từ những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm để xây dựng các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Tin, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)

.