123
Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII: Bỏ phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu - Báo Hà Giang điện tử

Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII: Bỏ phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Thứ Tư, 05/12/2018, 16:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 5.12 - ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và chia tổ thảo luận; tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự họp có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở,  ban, ngành của tỉnh…

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Sau khi nghe các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh một số định mức chi trong Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đối với Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh Quy định mức chi cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đề nghị đối với chi hoạt động quản lý trực tiếp các khóa đào tạo, bồi dưỡng mức chi bằng 8% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và trong phạm vi dự toán được giao; đồng thời đề nghị nêu rõ lý do không quy định cụ thể mức chi cho công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đối với Dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, đề nghị nâng mức chi đối với Đội tuyển năng khiếu cấp huyện từ mức 100.000 đồng/mức ăn hàng ngày trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện lên 120.000 đồng/mức ăn...

Trong Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu, cụm công nghiệp; Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị xem xét mức hỗ trợ nên áp dụng cho dự án không nên áp dụng cho doanh nghiệp, bởi trong thực tế một doanh nghiệp có thể cùng lúc triển khai nhiều dự án tại nhiều khu, cụm công nghiệp khác nhau và cần bổ sung phân bổ kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH do thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh…

Đại biểu thảo luận luận tại Tổ
Đại biểu thảo luận luận tại tổ

 Riêng báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện 2 chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao sự năng động, quyết liệt thường xuyên của các cấp, ngành trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình. Số xã, đạt chuẩn Nông thôn mới tăng từ 11 xã (năm 2015) lên 34 xã (năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 43,56% (năm 2015) xuống còn 28,75% (năm 2018), trong đó riêng ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 42,4%. Đối với Dự thảo kèm theo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí cao với nội dung Dự thảo Nghị quyết…

 Một nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá mức độ tín nhiệm của 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh (trừ các trường hợp chưa đủ 9 tháng công tác liên tục từ khi HĐND tỉnh bầu, phê chuẩn đến ngày diễn ra Kỳ họp theo quy định). Đây là lần đầu tiên của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát đặc biệt quan trọng đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhằm đánh giá những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả bỏ phiếu thể hiện quá trình chuẩn bị khẩn trương, thận trọng, trách nhiệm, công tâm của HĐND tỉnh. Mức độ tín nhiệm của những người được lấy được phiếu tín nhiệm thể hiện sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời đánh giá, nhắc nhở sự chưa quyết liệt trong hành động của những người được lấy phiếu tín nhiệm để có hướng khắc phục, rèn luyện, đáp ứng mong mỏi của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Trong phần thảo luận tại tổ, các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ nguyên nhân hụt thu ở một số khoản thu như cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cho thuê đất, mặt nước; việc quản lý và xử lý đối với người nước ngoài thuê phương tiện tham gia giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông; đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường chuyên nghiệp, dạy nghề và các Trung tâm GDHN – GDTX ở các huyện; kết quả, nguyên nhân giải ngân một số nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia chậm…

Dưới đây là danh sách kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   53 phiếu (chiếm 89,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :   02 phiếu (chiếm  3,3 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   0 phiếu.

2. Bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   52 phiếu (chiếm 88,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :   02 phiếu (chiếm  3,3 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   01 phiếu (chiếm  1,6 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   36 phiếu (chiếm  61 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  17 phiếu (chiếm  28,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  02 phiếu (chiếm  3,3  % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông  Hoàng Văn Kiên, Trưởng Ban VHXH, Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   37 phiếu (chiếm 62,7 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  17 phiếu (chiếm  28 ,8%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   01 phiếu (chiếm  1,6 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Bùi Quang Trí, Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  46 phiếu (chiếm 77,9 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  09 phiếu (chiếm  15,2 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   0 phiếu.

6. Bà Phạm Thị Hồng Yên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  41 phiếu (chiếm 69,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  12 phiếu (chiếm   20,3%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   02 phiếu (chiếm  3,3 % tổng số đại biểu HĐND).

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   40 phiếu (chiếm 67,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  12 phiếu (chiếm  20,3 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   03 phiếu (chiếm 5,1 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  51 phiếu (chiếm 86,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  02 phiếu (chiếm  3,3 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  02 phiếu (chiếm  3,3 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  39 phiếu (chiếm 66,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  14 phiếu (chiếm  23,7 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  02 phiếu (chiếm  3,3 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  44 phiếu (chiếm  74,5 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            : 10 phiếu (chiếm 16,9 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  01 phiếu (chiếm 1,6 % tổng số đại biểu HĐND).

* Các Ủy viên UBND tỉnh:

5. Ông Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an:

+ Số phiếu hợp lệ          : 54.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   36 phiếu (chiếm 61 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  16 phiếu (chiếm  27,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  02 phiếu (chiếm  3,3 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Công Dần, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  39 phiếu (chiếm 66,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  16 phiếu (chiếm  27,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  0 phiếu.

7. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  29 phiếu (chiếm 49,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  26 phiếu (chiếm  44 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   0 phiếu.

8. Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  22 phiếu (chiếm 37,3 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  28 phiếu (chiếm  47,5 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  05 phiếu (chiếm  8,5 % tổng số đại biểu HĐND).

 9. Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     : 28 phiếu (chiếm 47,5 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  25 phiếu (chiếm  42,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   : 02 phiếu (chiếm  3,3 % tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Phạm Hồng Thu, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó chủ nhiệm Thường trực cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh:

+ Số phiếu hợp lệ          : 52.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 03.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  25 phiếu (chiếm 42,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  23 phiếu (chiếm  39 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  04 phiếu (chiếm  6,8 % tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  28 phiếu (chiếm 47,5 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            : 25 phiếu (chiếm  42,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  02 phiếu (chiếm  3,3 % tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và Xã hội:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  32 phiếu (chiếm 54,2 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  22 phiếu (chiếm  37,3 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   01 phiếu (chiếm  1,6 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  25 phiếu (chiếm 42,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  25 phiếu (chiếm  42,4 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  05 phiếu (chiếm  8,5 % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Hoàng Gia Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  33 phiếu (chiếm 55,9  %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  19 phiếu (chiếm  32,2 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  03 phiếu (chiếm 5,1 % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công thương:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  25 phiếu (chiếm  42,4%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :   24 phiếu (chiếm 40,7 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  06 phiếu (chiếm  10,1 % tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Hà Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :   37 phiếu (chiếm 62,7 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  17 phiếu (chiếm  28,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   : 01 phiếu (chiếm  1,6 % tổng số đại biểu HĐND).

17. Bà Lý Thị Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  37 phiếu (chiếm 62,7 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  18 phiếu (chiếm  30,5 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   0 phiếu.

18. Ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     : 17 phiếu (chiếm 28,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  32 phiếu (chiếm  54,2 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  06 phiếu (chiếm  10,2 % tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     : 20 phiếu (chiếm 33,9 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  30 phiếu (chiếm  50,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :   05 phiếu (chiếm 8,5 % tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế:

+ Số phiếu hợp lệ          : 55.

+ Số phiếu không hợp lệ         : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao     :  28 phiếu (chiếm 47,5 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm            :  26 phiếu (chiếm  44,1 %  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp   :  01 phiếu (chiếm  1,6 % tổng số đại biểu HĐND).

      Tin, ảnh: H.Ngọc – D.Tuấn

.