123
Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII - Báo Hà Giang điện tử

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Ba, 04/12/2018, 10:50 (GMT+7)

BHG - Sáng 4.12, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 8. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh...

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 là Kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành trình tại Kỳ họp về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, tái chất vấn những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Cùng đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; hợp nhất một số cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng, dần từng bước tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định… Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đồng chí đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018 do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình tại kỳ họp nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT - XH của tỉnh năm 2018 nhìn chung phát triển theo hướng tích cực: Trong tổng số 45 chỉ tiêu đã có 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 14 chỉ tiêu đạt từ 90% đến 100%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng, tăng 17% so năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 28,75%, giảm 5,43%. Sản xuất nông nghiệp đã đi vào chiều sâu theo chuỗi giá trị, phát triển hàng hóa theo nhu cầu thị trường; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt hơn 5.322 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 9.560 tỷ đồng. Các giá trị văn hóa được duy trì và phát triển. Công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực; tiến trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Lĩnh vực QP - AN được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đối ngoại có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Hà Giang...

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo phát triển KT - XH năm 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo phát triển KT - XH năm 2018.

Thời gian làm việc buổi  sáng, các đại biểu tập trung nghe các báo cáo, tờ trình quan trọng khác như: Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐND tỉnh; công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo trình bày tại kỳ họp.

Nội dung tiếp theo của Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật.

                                                    Tin, ảnh: H. NGỌC – D. TUẤN

.