123
Họp chuẩn bị chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Họp chuẩn bị chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Thứ Bảy, 08/12/2018, 10:44 (GMT+7)

BHG - Chiều 7.12, UBND tỉnh đã tổ chức họp chuẩn bị chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); lãnh đạo Sở Ngoại vụ, huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Toàn cảnh cuộc họp chuẩn bị chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh
Chuẩn bị chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh

Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận công tác chuẩn bị chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh và trong Việt Nam; mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm năng. Trong đó, tỉnh tập trung kêu gọi thu hút đầu tư ở các lĩnh vực như: Nước sạch, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với tạo sinh kế cho người dân… Để đạt được các mục tiêu này, cần nâng cao tính chủ động, năng lực hợp tác trong quan hệ với các tổ chức PCPNN của các sở, ban, ngành, địa phương và người dân. Định hướng cho các sở, ban, ngành, các huyện xây dựng các phương án vận động viện trợ PCPNN.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến khẳng định cam kết của tỉnh trong việc đồng hành cùng các tổ chức PCPNN, các doanh nghiệp và cá nhân nhằm hỗ trợ cho các đối tượng và những địa phương còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả công tác vận động PCPNN, đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đơn vị liên quan tích cực thực hiện vận động viện trợ PCPNN. Xây dựng chương trình kế hoạch, các cơ chế, chính sách, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức PCPNN trong việc khảo sát, triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; định hướng thu hút nguồn viện trợ vào các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên. Tăng cường công tác giám sát và đánh giá thường xuyên để nâng cao hiệu quả thu hút viện trợ PCPNN. Nâng cao chất lượng bộ phận chuyên trách có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án từ nguồn viện trợ PCPNN.

Tin, ảnh: Lê Hải

.