Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2019

Thứ Năm, 13/12/2018, 18:08 (GMT+7)

BHG - Chiều 13.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường trực UBND tỉnh đã thông qua Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2019, Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2019. Lãnh đạo các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư thông qua Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH năm 2019, Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019, thông báo kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững…

Năm 2019, tỉnh ta đặt mục tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%; thu ngân sách đạt trên 2.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt 550 triệu USD; giá trị bình quân/ha đất canh tác đạt 45,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,2%... Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2019 đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực. Trong đó, tập trung đổi mới công tác giao và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT – XH, thực hiện tốt công tác phân bổ vốn đầu tư, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và thẩm định dự án. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo chương trình hành động của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào những giải pháp: Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, đảm bảo tăng trưởng bền vững và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thuận lợi trong năm tới, đồng chí đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, trong đó lựa chọn một số nội dung mang tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2019 của tỉnh. Tập trung triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH tỉnh Hà Giang đến năm 2030 gắn với tích hợp quy hoạch ngành, sản phẩm để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các ngành sản xuất; tập trung phát triển mạnh 3 trụ cột kinh tế của tỉnh gồm: Du lịch, kinh tế biên mậu, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo các Nghị quyết của BCH T.Ư khóa XII, đảm bảo thực chất, hiệu quả…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.