Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 21 khóa XXI (mở rộng)

Thứ Sáu, 14/12/2018, 09:39 (GMT+7)

BHG - Ngày 13.12, BCH Đảng bộ Huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị lần thứ 21, khóa XXI (mở rộng). Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã đến dự.

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 21.
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 21.

Đảng bộ huyện Bắc Quang xác định, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt 3 lĩnh vực đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả thực hiện 58/62 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.461,2 tỷ đồng, bằng 118,7% Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng/năm, bằng 107% Nghị quyết; thu ngân sách trên địa bàn đạt 122 tỷ đồng, vượt 1,03 tỷ đồng so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 100% so với Nghị quyết của huyện. Các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của huyện, của tỉnh được triển khai hiệu quả. Xây dựng Nông thôn mới được thực hiện sâu rộng. Cả 2 xã Vĩnh Hảo, Việt Vinh đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 6 xã, vượt 1 xã so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,2%, giảm 2% so với năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, thực chất và hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám Lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết thực hiện nhiệm vụ của huyện Bắc Quang trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 huyện Bắc Quang tiếp tục bám sát các Nghị quyết của tỉnh, của huyện để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh, đạo chỉ đạo, phấn đấu năm 2019 Bắc Quang cơ bản hoàn thành Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang đã ra Nghị quyết thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 75 chi tiêu cụ thể của năm 2019.  Quyết tâm triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2019.

                                                                                           Tin, ảnh: Nguyễn Hùng

.